Förtroendevalda hos oss.

Cecilia Neuendorff (S)

Kontaktinformation

E-post:
Cecilia.Neuendorff@karlskrona.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Överförmyndarnämnden Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31