Förtroendevalda hos oss.

Bolag (13 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Affärsverken Elnät
Affärsverken Energi AB
Affärsverken Karlskrona AB
Blekingetrafiken AB
Karlskrona Fryshus AB
Karlskronahem AB
Karlskrona Baltic Port Logent Terminal AB
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Utveckling i Karlskrona AB
Energikontor Sydost
Karlskrona Baltic Port AB
Moderbolag, AB Karlskrona
Sydost Energi AB