Förtroendevalda hos oss.

Styrelser (5 st)

Namn
Kommunsamverkan CURA individutveckling Blekinge
Litorina Folkhögskola, styrelsen
Regionstyrelse Blekinge
Samordningsförbundets styrelse (Finsam)
Samverkansnämnden i Blekinge